Špičková kvalita za přijatelnou cenu !
To jsou produkty které Vám i prostřednictvím
těchto stránek nabízíme.

 

Českomoravská olejářská komanditní společnost je dceřinou společností tradiční německé firmy DIERMEIER & CIE GmbH, která jako smluvní partner firmy Shell je garantem kvality dodávek veškerých dodávaných produktů. Firma je držitelem certifikátu ISO 9001. Informace o firmě DIERMEIER & CIE GmbH je možné nalézt na internetové adrese - www.diermeier.de

Veškeré Vaše dotazy Vám velice rádi zodpoví pracovníci firmy Českomoravská olejářská k.s. na telefonních číslech
388 438 700
777 752 182
faxové spojení
388 438 702

Při kontaktu naší firmy Vás mohou informovat:

 • pan Otakar LEJSEK, jednatel společnosti,
 • pan Karel HUDEČEK, dispečer,
 • paní Iva JOSEFOVÁ, účetní, mobilní telefon 777 752 175
 • spojení na dispečink společnosti je
  • pevná linka - +420 388 438 700
  • GSM brána - +420 777 752 182
  • Skype - ceskomoravskaolejarska
  • sipgate - 018019955002666
  • FAX - +420 388 438 702
  • e-mail - cmo@cmo.cz

Naše firma se zabývá se zabývá exportem, importem a distribucí pohonných hmot a dalších produktů pro provoz motorových vozidel do České republiky, NSR, Rakouska a ostatních sousedních zemí. Mimo to se zabýváme dovozem a distribucí topných médií pro průmyslové kotelny a individuální potřebu maloodběratelů.

Doprava - naše firma má i vlastní autodopravu vybavenou auty DAF včetně návěsů s obsahem cisteren 36.000 l, rozdělených do více samostatných komor s obsahem 3.000 až 7.000 l. Jednotlivé komory umožňují bezproblémové zásobování více produkty najednou, čímž je z naší strany zajištěna maximální úspornost. Rozvoz produktů maloodběratelům zajišťujeme cisternovým vozidlem Scania s obsahem cisterny 17.000 litrů.
Všechny naše dopravní cisterny jsou mimo dokonalého filtračního systému vybaveny pravidelně kalibrovanými počítačovými kompenzátory teploty stáčených produktů. Tato úprava zaručuje nezávislost stáčeného množství na teplotě a je plně v souladu s celní a daňovou legislativou, ve které jsou veškeré platby z důvodu sjednocení množství vztaženy právě na objem při teplotě 15° C. Jejich funkce splňuje i veškeré požadavky ochrany zákazníků před nesprávným objemem dodávky.
Při dopravě i stáčení je zajištěna maximální bezpečnost, daná konstrukcí cisteren i skutečností, že všichni naši řidiči mají zkoušky ADR a dlouholetou praxi při přepravě ropných produktů.

Zákazníci - našimi odběrateli jsou

 • velkoodběratelé (kotelny pro zásobování teplem podniků, nemocnic a občanské vybavenosti.)
 • čerpací stanice pohonných hmot
 • provozovatelé autodopravy, soukromí zemědělci, zemědělská družstva, stavební firmy a mnozí další...

Rozhodující podmínkou je pouze dopravní dostupnost našich dopravních prostředků popřípadě omezení silniční dopravy.

Výpis z obchodního rejsříku: ZDE

Zde si můžete prohlédnout veškerá osvědčení, certifikáty, prohlášení o shodě, koncesní a jiné listiny.

© 2007 - Českomoravská olejářská k.s.